گزارش تصویری اختصاصی گالری‌اینفو از نمایشگاه “قهرمانان، دلاوران، نام‌آوران”، مجموعه‌ی آثار نوگل مظلومی ، پروژه‌های آران ، بهار ۹۸